”Öppet – och för vem?”

Kliniska laboratoriet Oy Citotest Ab är öppet vardagar klockan 8 – 14. Tidsbeställning behövs inte för vanliga laboratorieundersökningar, endast för sockerbelastning, sömnapnéundersökning eller dygnsregistrering av blodtrycket.

Vi betjänar kunder som har fått laboratorieremiss från Jakobstads Arbetshälsovårds läkare eller företagshälsovårdare och även personer som har fått remiss från privatläkare.

Laboratoriet fakturerar arbetsgivare som har slutit ett avtal med Jakobstads Arbetshälsovård för laboratorieundersökningar. Patienter med remiss från privatläkare eller önskar laboratorieundersökningar utan remiss får faktura hemsänd. Patienten söker själv ersättning från Fpa.

Utan remiss kan laboratoriet erbjuda följande undersökningar:

  • D-vitamin
  • Lipider
  • Laktosintoleranstest
  • Keliakiundersökning
  • Liten blodbild (PVK)
  • Infektionsvärde (CRP)
  • Blodsocker
  • Långtidsblodsocker
  • Levervärden (ALAT, AFOS, GT)
  • Sköldkörtelvärden (T4V, TSH)

Laboratoriet Oy Citotest Ab är ett privat laboratorium. Vi har investerat i moderna analysatorer och kan därför själva utföra de vanligaste klinisk-kemiska och klinisk-hematologiska analyserna och EKG. Vi gör dygnsregistreringar av blodtrycket och sömnapnéundersökningar i samarbete med en utomstående leverantör.

Laboratoriet startades 1957 i Jakobstad av läkaren Gunnar Berts och sjuksköterskorna Else-Beth Sjöblad och Gun Sjöström. Så småningom kom industrierna med som ägare och sedan Jakobstads Arbetshälsovård startade 1976 har de varit den största ägaren. Vi har därför nära samarbete och verkar i samma utrymmen, till glädje för både personal och kunder.

Feedback

Lämna gärna dina synpunkter