”Din hälsa – vårt fokus”

Aktuellt

Provtagningen är öppen måndag – fredag 8-14.
Tidsbokning kan göras per telefon 06 7813550 eller vid infodisken.
Du kan komma till laboratoriet med läkares remiss, eller själv välja de undersökningar som passar dig.

Öppet – och för vem?

Kliniska laboratoriet Oy Citotest Ab är öppet vardagar klockan 8 – 14.
Från och med 2023 behöver man boka tid för samtliga undersökningar. Du kan boka per telefon 06 7813550 eller vid infodisken. Observera att du behöver boka en längre tid om du ska ta EKG.

Vi betjänar kunder som har fått laboratorieremiss från Botnia Företagshälsovårds läkare eller företagshälsovårdare och även personer som har fått remiss från privatläkare.

Läs mer…

För patienten – inför provtagning

Vi ber att du inför ankomsten till provtagningen observerar följande allmänna anvisningar. Vänligen meddela provtagaren om du behövt avvika från anvisningarna.
Måltid, kroppslig ansträngning, stress, kaffe, tobaksrökning, alkohol och olika mediciner (inklusive naturprodukter och vitaminer) påverkar laboratorieresultaten. Undvik tobaksrökning, alkohol och kroppslig ansträngning under ett dygn före provtagningen.
Prover på läkemedelshalten och sköldkörtelprov tas innan mediciner tas.
Reservera 15 minuter för att sitta före provtagningen för att stabilisera blodcirkulationen.

Läs mer…

Varifrån får man provsvar?

Provresultat fås av vårdande läkaren eller den företagshälsovårdare som har ordinerat laboratorieundersökningen. Kontaktuppgifter till Botnia Företagshälsovårds telefonrådgivning (kl 8-11:30) hittar du här.
Om patienten har gett sitt medgivande kan laboratorieresultat överföras till Mina Kanta.
Då patienten har fått remiss från privatläkare kan provresultaten sändas till läkaren på överenskommet sätt.

Provresultat kan även efter överenskommelse sändas hem per post, eller med säker e-post. Då ansvarar patienten själv för att vidarebefordra dem till läkaren.

Läs mer…

Laboratorieundersökningar

Laboratorieundersökningar utan läkares remiss:
Vi rekommenderar att laboratorieundersökningar alltid görs i enlighet med den behandlande läkarens eller tex företagshälsovårdarens anvisningar, men det är möjligt att komma till oss för ett begränsat utbud av laboratorieundersökning. I sådant fall är patienten inte berättigad till Fpa-ersättning.

Skriv ut provtagningsföreskrifter eller skriv på annat papper tydligt vilken laboratorieundersökning du önskar. Fyll i namn och socialskyddssignum samt adress och telefonnummer.
Ta med identitetsbevis till provtagningen.

Läs mer…

citotest-logo-header-01
Carina Björk

Carina Björk

Laboratorieskötare

Tina Dahlbacka

Tina Dahlbacka

Kanslist

Sara Klingenberg

Sara Klingenberg

Laboratorieskötare

Annika Sundqvist

Annika Sundqvist

Laboratoriechef

Feedback

Lämna gärna dina synpunkter

    Den här sidan skyddas av reCAPTCHA, vilket innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.