”För patienten – inför provtagning”

FÖRBEREDELSER INFÖR LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Vi ber att Ni inför ankomsten till provtagningen observerar följande allmänna anvisningar. Vänligen meddela provtagaren om Ni behövt avvika från anvisningarna.
Måltid, kroppslig ansträngning, stress, kaffe, tobaksrökning, alkohol och olika mediciner (inklusive naturprodukter och vitaminer) påverkar laboratorieresultaten. Undvik tobaksrökning, alkohol och kroppslig ansträngning under ett dygn före provtagningen.
Prover på läkemedelshalten och sköldkörtelprov tas innan mediciner tas.
Reservera 15 minuter för att sitta före provtagningen för att stabilisera blodcirkulationen.

 

BLODPROV

Läkaren eller hälsovårdaren informerar om Ni bör fasta eller får äta, fråga om Ni är osäker.

 

TILLÅTET ATT ÄTA OCH DRICKA.

Före provtagningen får man äta en lätt frukost och ta morgonmedicinerna, om annat inte avtalats med den vårdande läkaren/hälsovårdaren. Det är tillåtet att dricka vatten i måttliga mängder.

 

FASTA, FÖRBJUDET ATT ÄTA OCH DRICKA i 12 timmar. Under provtagnings-morgonen får man inte äta något. Det är tillåtet att dricka högst ett halvt glas vatten vid behov. Morgonmedicinerna får man ta, om annat inte avtalats med den vårdande läkaren/hälsovårdaren. Det är bra att äta så snart som möjligt efter provtagningen.
När det handlar om undersökningar inför vilka man måste vara fastande står det en liten f-bokstav i förkortningen på ordinationen (till exempel fS-Trigly).

 

BLODPROV SKALL TAS FÖRE MEDICIN / KLOCKAN……………

 

URINPROV / MITTSTRÖMSURIN. Ni ska inte urinera på 4 timmar före provtagningen. Det är tillåtet att dricka högst ett glas vatten. Om man inte kan hålla tillbaka urinen, till exempel på grund av symtom från kraftig urinvägsinfektion, håll urinen i alla fall tillbaka så länge som möjligt, innan provet ges.

Om undersökningsordinationen innehåller urinprov, står det U-bokstav i förkortningen på ordinationen (till exempel U-Tutk-3).

 

SVALGPROVTAGNING OCH ANDRA ODLINGSUNDERSÖKNINGAR

Innan man kommer till svalgprovet får munvatten eller andra produkter som desinficerar svalget inte användas. En halv timme före provtagningen får man inte äta eller dricka (sköljningseffekt).
Vid odlingsundersökningar (till exempel vid bakterieodling av avföring och urin) var beredd att berätta om mikrobmedicinerna. Detta gäller både receptfria och receptbelagda mediciner

Feedback

Lämna gärna dina synpunkter

    Den här sidan skyddas av reCAPTCHA, vilket innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.