LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Vi rekommenderar att laboratorieundersökningar alltid görs i enlighet med den behandlande läkarens eller tex företagshälsovårdarens anvisningar

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR UTAN LÄKARES REMISS
Det är möjligt att komma till oss för ett begränsat utbud av laboratorieundersökning. I sådant fall är patienten inte berättigad till Fpa-ersättning.
Skriv ut provtagningsföreskrifter längre ner på denna sida eller skriv på annat papper tydligt vilken laboratorieundersökning du önskar. Fyll i namn och socialskyddssignum samt adress och telefonnummer. Ta med identitetsbevis till provtagningen.
Provtagningsavgift 16 €/provtagningstillfälle och porto 1 €/provtagningstillfälle debiteras i samband med provtagningen. Provresultaten och fakturan sänds till uppgiven adress. Vi rekommenderar att patienten diskuterar provresultaten med privatläkare eller läkare i offentliga sektorn särskilt om resultaten avviker från referensvärden.

Laboratorieundersökningar som kan göras utan läkares remiss:

D-vitamin 35,10 € (+provtagningsavgift + porto)
S-D-25 ger svar på om du får tillräckligt med D-vitamin. Halten minskar vid alla typer av D-vitaminbrist, som kan bero på tex brist på solljus och/eller för att du får i dig för lite D-vitamin. Laboratorieundersökningen är ett blodprov och du behöver inte vara fastande inför provtagningen. Testresultatet fås efter 2-3 dagar.

Skriv ut: KL 1220 S-D-vitamiini-25-OH

Kolesterolpaket (Lipider) 40,13 € (+provtagningsavgift)
En undersökning av blodfetterna där man undersöker totala kolesterolhalten (fS-Kol) och HDL-kolesterol (det sk goda kolesterolet), LDL-kolesterol (onda kolesterolet) samt triglycerider. Lipider undersöks för att bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Laboratorieundersökningen är ett blodprov och du behöver vara fastande 12 timmar före provtagningen. Testresultatet kan fås samma dag.

Skriv ut: KL 2245 fS-Lipidit

Laktosintolerans DNA-test 27,81 € (+provtagningsavgift + porto)
Laktos (mjölksocker) orsakar besvär hos ca 17 % av finländarna på grund av otillräcklig mängd laktasenzym som resulterar i svårigheter att bryta ner laktos till glukos och galaktos. Misstanke om laktosintolerans klarnar med blodprov. du behöver inte vara fastande inför provtagningen. Testresultatet fås efter 3-5 dagar.

Skriv ut: KL 4614 B-Lakt-D

Keliakiundersökning, screening 29,95 € (+provtagningsavgift + porto)
En förmånlig paketundersökning för keliaki-screening. Med hjälp av den kan 80-90% av fallen diagnosticeras. Paketet innehåller antikropparna KL 1666 S-IgA, KL 6300 S-DGPAbA, KL 6299 S-DGPabG, KL 1885 S-tTGAbA. Då patienten håller en glutenfri diet normaliseras antikropparna inom några månader, senast om ett år. För ett säkert testresultat rekommenderas inte glutenfri diet inför undersökningen. du behöver inte vara fastande inför blodprovet. Testresultatet fås efter 3-5 dagar.

Skriv ut: ATK 5082 Pt-Keli-Su

Liten blodbild (B-PVK) 23,82 € (+provtagningsavgift)
Liten blodbild visar blodkroppar (leukocyter, erytrocyter, trombocyter) och hemoglobinhalt och är till hjälp vid diagnosticering av olika sjukdomar och tillstånd, till exempel vid infektioner och anemier. Laboratorieundersökningen är ett blodprov och du behöver inte vara fastande inför provtagningen. Testresultat kan fås samma dag.

Skriv ut: KL 2473 B-PVK

Infektionsvärde (S-CRP) 10,03 € (+provtagningsavgift)
C-reaktivt protein (S-CRP) stiger snabbt till exempel vid infektioner, och är vanligtvis högre vid bakterieinfektioner än virusinfektioner. CRP-halten mäts med blodprov. du behöver inte vara fastande inför undersökningen. Testresultatet kan fås samma dag.

Skriv ut: 1216 S-CRP

Blodsocker (fP-Gluk) 13,79 € (+provtagningsavgift)
Socker eller glukos är en viktig energikälla för kroppen. Ibland kan sockermetabolismen vara störd och blodsockret stiga till exempel vid diabetes. Laboratorieundersökningen är ett blodprov som förutsätter 12 timmars fasta före provtagningen. Testresultatet kan fås samma dag.

Skriv ut: KL 1468 fP-Gluk

Långtidsblodsocker (B-HbA1c) 17,68 € (+provtagningsavgift + porto)
B-HbA1c används för att följa med sockerbalansen vid diabetes. Analysen ger en bild av balansen under i medeltal de senaste 2-8 veckorna före provtagningen, och motsvarar inte nödvändigtvis blodsockerhalten för tillfället. du behöver inte vara fastande inför provtagningen. Testresultatet fås efter 2-3 dagar.

Skriv ut: KL 6128 B-HbA1c

Levervärden 45,15 € (+provtagningsavgift)
Levervärden betyder blodprover som tas då man undersöker leverns funktion. De vanligaste leverproverna är:
KL 1026 S-ALAT (mäter skador i levercellerna, stiger mest vid leverinflammationer)
KL 1046 S-AFOS (stiger vid gallsjukdomar och tumörer i levern)
KL 1489 S-GT (orsaken till förhöjda värden orsakas ofta av långvarigt rikligt alkoholbruk)
du behöver inte vara fastande inför blodprovet och resultatet kan fås samma dag.

Skriv ut: 9300 Maksapaketti  

Sköldkörtelvärden 23,14 € (+provtagningsavgift + porto)
KL 2836 S-T4V (Tyroxin, fritt)och KL 2832 S-TSH (Tyreotropin) är blodprov som tas för att undersöka över- eller underfunktion i sköldkörteln och uppföljning av medicinering. På grund av hormonernas dygnsvariation rekommenderas att proven tas på morgonen eller förmiddagen klockan 8-12. OBS! Om man medicinerar med Tyroxin ska blodprovet tas före medicinen. Fasta behövs inte.

Skriv ut: KL 2836 S-T4V + KL 2832 S-TSH

Ferritin 18,68 € (+provtagningsavgift + porto)
Ferritin ger en bild av kroppens järnförråd. Järnbrist orsakar låg ferritinhalt redan innan hemoglobinvärdet har hunnit sjunka. Ferritinvärdet kan stiga av olika orsaker, till exempel vid inflammatoriska tillstånd utan att järnförråden är för stora. Laboratorieundersökningen är ett blodprov och du behöver inte vara fastande inför provtagningen. Testresultatet fås efter 2-3 dagar.

Skriv ut: KL 1395 S-Ferrit

 

Lab prover prislista

Feedback

Lämna gärna dina synpunkter

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA, vilket innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.